WIFI Algemene Voorwaarden

Laatste update: December 2017

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gratis gebruik van het wifi-netwerk van Batavia Stad Fashion Outlet (het “Centrum”). Door u aan te melden op het wifi-netwerk van het Centrum, bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat u hiermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, gebruik de Dienstverlening dan niet.

Deze Algemene Voorwaarden alle wijzigingen daarvan zijn te allen tijde toegankelijk via de website van het Centrum via https://www.bataviastad.nl.

1. DEFINITIES

2. ALGEMEEN

3. GEBRUIK VAN HET WIFI-NETWERK

4. BEVEILIGING

5. INHOUD

6. GARANTIES

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8. BESCHERMING PERSOONLIJKE GEGEVENS

9. AANSPRAKELIJKHEID

10. BEËINDIGING

11. KLACHTEN EN BERICHTEN

12. JURISDICTIE

13. WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

14. WETTELIJK GELDIGE VERSIE