VIP Programma Algemene Voorwaarden

Laatste update: 09.08.2018

Deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de deelname aan ons VIP-programma (hierna “VIP-programma”). Door u in te schrijven voor de nieuwsbrieven van Batavia Stad Fashion Outlet (hierna het “Centrum”), doet u mee aan het VIP-programma.

Wij verzoeken u deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat u aan het VIP-programma deelneemt. Door deelname aan het VIP-programma, geeft u te kennen dat u ermee instemt door deze Voorwaarden gebonden te zijn.

Het VIP-programma van het Centrum wordt uitgevoerd en aan u aangeboden door Batavia Stad Outlet Shopping B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel aan Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30220831, btw-nummer: NL.8173.78820.B01, voor dit doel rechtsgeldig vertegenwoordigd door Via (Batavia) B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam, kantooradres Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59839600. In deze Voorwaarden wordt met de woorden “wij” of “ons” verwezen naar deze rechtspersoon.

De gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die u ons in het kader van het VIP-programma verstrekt is Via Manco (UK) Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht met ondernemingsnummer 08686315 en statutaire zetel aan Henry Wood House, 2 Riding House Street, London W1W 7FA, VK.

Het privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.bataviastad.nl/privacybeleid/ bevat meer informatie over de gegevensbeheerder van het VIP-programma en hoe uw persoonsgegevens in het kader van het VIP-programma worden verzameld en gebruikt.

Het VIP-programma kan de deelnemers van tijd tot tijd verschillende voordelen bieden, zoals de mogelijkheid deel te nemen aan evenementen en wedstrijden, toegang tot de VIP Room in het Centrum (indien aanwezig), uitnodigingen voor Private Sales, VIP Day Passen, VIP vouchers of coupons en speciale aanbiedingen (hierna elk afzonderlijk “Voordeel” en samen “Voordelen”). Op voordelen kunnen specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wij verzoeken u deze aanvullende voorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat u eventuele Voordelen accepteert. Door een Voordeel te accepteren, geeft u te kennen dat u ermee instemt door de aanvullende voorwaarden gebonden te zijn.

Deze Voorwaarden kunnen op elk moment door ons worden gewijzigd en indien u ervoor kiest deel te nemen aan het VIP-programma zullen wij u per e-mail over eventuele wijzigingen informeren. De actuele versie wordt ook op www.bataviastad.nl geplaatst en is verkrijgbaar op het informatiecentrum in Batavia Stad Fashion Outlet (hierna het “Informatiecentrum”) Als u het niet eens bent met wijzigingen die wij in deze Voorwaarden aanbrengen, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten door middel van een e-mail aan Privacy.Batavia@viaoutlets.com. Als u uw deelname aan het VIP-programma blijft gebruiken, wordt u geacht de laatste versie van de Voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Als wij een wijziging van de Voorwaarden willen doorvoeren die een wezenlijke invloed op u kan hebben, kunnen wij u vragen met deze wijziging in te stemmen.

Als u niet instemt met een wijziging terwijl wij daarom hebben gevraagd (of als u contact met ons opneemt om aan te geven dat u niet instemt met de wijziging waarover wij u geïnformeerd hebben) annuleren wij uw deelname aan het VIP-programma.

Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden op enig moment om welke reden dan ook onwettig, nietig of ongeldig zijn of worden, is die ongeldigheid niet van invloed op de geldigheid van de rest van deze Voorwaarden en worden die ongeldige bepalingen vervangen door andere bepalingen die wel in alle opzichten geldig zijn en waarvan het effect zo dicht mogelijk bij het effect van de vervangen bepalingen ligt.

Voordelen VIP-programma

Deelname aan het VIP-programma

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van ons en u

Privacy, cookies en gebruik van onze website

Hoe wij contact met u opnemen en hoe u met ons contact kunt opnemen

Toepasselijk recht en bevoegde rechter