Privacybeleid

Laatste update: Februari 2019

Batavia Stad Fashion Outlet (het ‘Centrum‘) zet zich in voor bescherming van uw privacy. Dit Privacybeleid legt uit hoe het Centrum persoonsgegevens over u verzamelt en gebruikt als u:

 • de website https://www.bataviastad.nl/ (de ‘Site‘) bezoekt en gebruikt;
 • deelneemt aan het Fashion Club programma voor het Centrum;
 • zich opgeeft voor ontvangst van de nieuwsbrief voor het Centrum;
 • deelneemt aan prijsvragen of wedstrijden die we organiseren;
 • zich in een deel van het Centrum begeeft waar wij gebruik maken van beveiligingscamera’s;
 • de parkeergelegenheid van het Centrum gebruikt; of
 • contact met ons opneemt met betrekking tot enige van de bovenstaande zaken.

Merk op dat andere privacybeleidsregels van toepassing kunnen zijn in relatie tot ons gebruik van uw persoonsgegevens anders dan in verband met de hierboven genoemde soorten interacties. Wij zullen u op het moment dat een dergelijke andere interactie plaatsvindt naar deze beleidsregels verwijzen.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig, zodat u op de hoogte bent van:

 • Wie wij zijn
 • Door ons over u verzamelde persoonsgegevens, hoe en waarom deze worden gebruikt, inclusief de wettelijke grondslag voor onze verwerking
 • Marketingboodschappen en geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen
 • Hoe wij gebruik maken van cookies
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
 • Ons beleid betreffende de persoonsgegevens van kinderen
 • Uw rechten
 • Links naar andere websites
 • Wijzigingen in dit Privacybeleid
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen

 U heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten van verwerking, inclusief verwerking voor direct marketing (wij doen dit uitsluitend met uw toestemming). Zie voor aanvullende informatie het deel ‘Uw rechten’.

Neem als u enige vragen heeft over dit Privacybeleid of als u enige van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt laten gelden contact met ons op via Privacy.Batavia@viaoutlets.com.

Wie wij zijn

Door ons over u verzamelde persoonsgegevens, hoe en waarom deze worden gebruikt, inclusief de wettelijke grondslag voor onze verwerking

Marketingboodschappen en geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Hoe wij gebruik maken van cookies

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Ons beleid betreffende de persoonsgegevens van kinderen

Uw rechten

Links naar andere websites

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Bijzonderheden betreffende de door ons over u verzamelde persoonsgegevens, hoe en waarom deze worden gebruikt, inclusief de wettelijke grondslag voor onze verwerking