Fashion Club Algemene Voorwaarden

Laatste update: 15.10.2018

Deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) zijn van toepassing op ons lidmaatschapsprogramma van de Fashion Club (‘Fashion Club’) in Batavia Stad Fashion Outlet (het ‘centrum’).

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u lid wordt van de Fashion Club. Door lid te worden van de Fashion Club, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze voorwaarden.

De Fashion Club in het centrum wordt uitgevoerd en aan u aangeboden door Batavia Stad Outlet Shopping B.V., een particuliere onderneming met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en handelend krachtens het Nederlandse recht, met statutaire zetel te Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30220831, btw-nummer: NL.8173.78820.B01. Verwijzingen in deze voorwaarden ‘wij’ of ‘ons’ verwijzen naar deze entiteit.

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als onderdeel van de Fashion Club is Via Manco (UK) Limited, een particuliere onderneming met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Engeland onder bedrijfsnummer 08686315, met statutaire zetel in Henry Wood House, 2 Riding House Street, London W1W 7FA, VK.

Het privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.bataviastad.nl/privacybeleid/ geeft meer informatie over de verwerkingsverantwoordelijke van de Fashion Club en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt als onderdeel van de Fashion Club.

De Fashion Club maakt het leden mogelijk om op bepaalde momenten verschillende voordelen te krijgen, zoals de mogelijkheid om te besparen in het centrum door het verdienen van loyaliteitspunten bij bepaalde aankopen en de beschikking over speciale aanbiedingen, reclameacties en kortingen in het centrum (elk afzonderlijk een ‘voordeel’ en gezamenlijk ‘voordelen’ genoemd). Zie paragraaf 1 (voordelen Fashion Club ) voor meer informatie over de voordelen van de Fashion Club. Op de voordelen kunnen eigen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Wij zullen u op deze aanvullende algemene voorwaarden wijzen op het moment dat wij met u communiceren over de desbetreffende voordelen. U wordt verzocht om die aanvullende algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de desbetreffende voordelen aanvaardt. Door een voordeel te aanvaarden stemt u ermee in dat u gebonden bent aan die aanvullende algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden mogen op ongeacht welk moment door ons worden gewijzigd en als u ervoor kiest om lid te worden van de Fashion Club zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen. De huidige versie wordt ook gepubliceerd op https://www.bataviastad.nl of kan worden verkregen bij het informatiecentrum in Batavia Stad Fashion Outlet (het ‘informatiecentrum’). Als u niet instemt met wijzigingen die wij in deze voorwaarden aanbrengen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door een e-mail te sturen naar Privacy.Batavia@viaoutlets.com. Als u uw Fashion Club-lidmaatschap blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt ervan uitgegaan dat u de laatste versie van de voorwaarden hebt aanvaard.

Als wij een wijziging in de voorwaarden voorstellen die grote gevolgen voor u heeft, kunnen wij u vragen om in te stemmen met de wijziging.

Als u niet instemt met een wijziging wanneer wij hierom hebben gevraagd (of als u contact met ons opneemt om te zeggen dat u het niet eens bent met een wijziging waarvan wij u in kennis hebben gesteld) annuleren wij uw lidmaatschap van de Fashion Club.

Als op enig moment een bepaling van deze voorwaarden om ongeacht welke reden illegaal, nietig of ongeldig is of wordt, is die ongeldigheid niet van invloed op de geldigheid van de rest van deze voorwaarden en wordt die ongeldige bepaling vervangen door een andere bepaling die in alle opzichten geldig is en die een werking heeft die zo dicht mogelijk bij de vervangen bepaling ligt.

Voordelen Fashion Club

Lidmaatschap van de Fashion Club

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van ons en u

Privacy, cookies en gebruik van onze website

Hoe we contact met u opnemen en hoe u contact met ons kunt opnemen

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank