Algemene Voorwaarden

Laatste update: 17.12.2018

VIA OUTLETS
ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

Deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) zijn, evenals alle toepasselijke wetgeving en voorschriften, van toepassing op onze verstrekking van en uw toegang tot en gebruik van https://www.bataviastad.nl (de ‘website’).

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Door de website te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de website.

De website wordt beheerd en aan u aangeboden door Batavia Stad Outlet Shopping B.V., gevestigd te (3012 NJ) Rotterdam aan het Weena 210, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30220831. In deze voorwaarden wordt met ‘VIA Outlets’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ verwezen naar deze rechtspersoon.

Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd. De huidige versie van de voorwaarden wordt op deze pagina geplaatst. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden regelmatig opnieuw bekijkt, omdat ervan uit wordt gegaan dat u die wijzigingen hebt aanvaard en dat u daaraan gebonden bent indien u de website blijft gebruiken na plaatsing van wijzigingen in deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Privacy

Overige voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

Eigendom

Beschikbaarheid en gebreken

Uw gebruik van de website

Beschrijving van producten en/of diensten en andere informatie

Websites van derde partijen

Links naar onze website

Aanbieding merken (inclusief vacatures)

Aansprakelijkheid

Vrijwaring

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Algemeen

Vragen of klachten